Bacteriën

Bacteriën

Bacteriën zijn microscopisch kleine eencellige organismen. Ze spelen een vitale rol in de menselijke gezondheid, maar kunnen ook infectieziekten veroorzaken, waaronder luchtweginfecties. Snelle diagnostische testen verbeteren de behandeling van luchtweginfecties en begeleiden het juiste gebruik van antibiotica.

Bacteriën zijn microscopisch kleine eencellige organismen die binnen en/of buiten het lichaam kunnen leven. Verschillende bacteriën spelen een vitale rol in de menselijke gezondheid – ze leven op onze huid en in ons lichaam en spelen bijvoorbeeld een rol bij het verteren van voedsel. Bacteriën kunnen echter ook infectieziekten veroorzaken.1 In tegenstelling tot virale infecties kunnen bepaalde bacteriële infecties worden behandeld met antibiotica2.

Bacteriën kunnen worden onderverdeeld in Gram-negatieve en Gram-positieve bacteriën. Gram-negatieve bacteriën hebben een extra buitenmembraan waardoor antibiotica moelijker kan binnendringen. Gram-negatieve bacteriën zijn ook gevoeliger voor het ontwikkelen van antibioticaresistentie.1

Bacteriën die luchtweginfecties veroorzaken

Bacteriën kunnen verschillende luchtweginfecties veroorzaken, waaronder bijvoorbeeld faryngitis, longontsteking en acute bronchitis. Snelle diagnostische testen verbeteren de behandeling van luchtweginfecties en begeleiden het juiste antibioticagebruik. Het vermijden van onnodig antibioticagebruik is belangrijk in de strijd tegen antibioticaresistentie2.

Hieronder staan enkele voorbeelden van bacteriën die luchtweginfecties veroorzaken.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, ook wel Strep A of GAS genoemd, is een belangrijke oorzaak van faryngitis. Streptokokkenfaryngitis is vaak moeilijk te onderscheiden van virale infecties3, sneltesten bieden een snelle en kosteneffectieve manier om Strep A-infecties nauwkeurig op te sporen.

Product:

Legionella

Legionella kan een ernstige vorm van longontsteking veroorzaken. De bacterie kan groeien in zoetwatersystemen en zich verspreiden via kleine druppeltjes. Minder vaak kunnen mensen ook ziek worden door het inademen van drinkwater dat Legionella bevat.4 Sneltesten detecteren legionella-antigenen in urinemonsters.

  Mycoplasma pneumoniae

  M. pneumoniae is een bacterie die meestal milde maar langdurige infecties van de luchtwegen veroorzaakt. Het meest voorkomende type ziekte veroorzaakt door M. pneumoniae is tracheobronchitis, maar het kan ook longontsteking veroorzaken5. Mycoplasma sneltesten detecteren M. pneumoniae immunoglobuline M (IgM) antilichaam in serummonsters.

   Streptococcus pneumoniae

   S. pneumoniae wordt vaak aangetroffen in de luchtwegen van gezonde personen, vooral mensen met schoolgaande kinderen of personen in militaire omgevingen6. Longontsteking, bacteriëmie en meningitis veroorzaakt door S. pneumoniae komen meestal voor wanneer er sprake is van een predisponerende aandoening.


   Referenties

   1. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
   2. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
   3. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
   4. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). About the Disease. Available at: https://www.cdc.gov/legionella/about/index.html Accessed: 5 October 2023
   5. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Signs and Symptoms. Available at: https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/about/signs-symptoms.html Accessed: 9 October 2023
   6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Streptococcus pneumoniae. Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/streptococcus-pneumoniae.html Accessed: 9 October 2023