Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij zetten ons in om op een verantwoorde en duurzame manier te werken. Patiëntveiligheid is de leidende waarde in alle activiteiten van Aidian. Onze belangrijkste aandachtsgebieden voor duurzaamheid zijn milieu, gezondheid en maatschappij. Ook zetten wij ons in om onze prestaties op deze aandachtsgebieden voortdurend te verbeteren.

Duurzaamheid bij Aidian

Aidian wil op een verantwoordelijke en duurzame manier werken en een ethische werkwijze bevorderen. Een verantwoorde, ethische en wettige bedrijfsvoering is voor Aidian, in alle situaties, essentieel. Onze activiteiten worden geleid door Aidians Gedragscode en Corporate Governance, en onze werknemers verbinden zich ertoe de hoge ethische normen en werkwijzen te volgen. Bovendien worden Aidians activiteiten en werkwijzen geleid door een aantal verplichte richtlijnen en specifiek omschreven bedrijfsbeleid.

Wij willen ons bedrijf laten groeien en ontwikkelen op een verantwoordelijke en duurzame manier op lange termijn. Patiëntveiligheid is de leidende waarde in alle activiteiten van Aidian. Wij streven ernaar producten aan te bieden die een efficiënte en moderne gezondheidszorg bevorderen. Via ons productaanbod nemen wij deel aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR), een van de grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid.

Onze drie belangrijkste aandachtsgebieden voor duurzaamheid zijn: milieu, gezondheid en maatschappij. Wij zetten ons in om onze prestaties op deze gebieden voortdurend te verbeteren en streven ernaar de hoge doelstelling, die wij voor het beheer ervan hebben vastgesteld, te behalen.

Onze verplichtingen ten aanzien van externe initiatieven

Global Compact van de Verenigde Naties

Wij zijn een trotse deelnemer aan de VN Global Compact; 's werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. VN Global Compact ondersteunt bedrijven om verantwoord zaken te doen door hun strategieën en activiteiten af te stemmen op universele principes inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Hierbij worden acties ondernomen die maatschappelijke doelen bevorderen.

Bekijk ons Sustainability Report 2023.

Responsible Care®

Wij nemen deel aan het internationale duurzaamheidsprogramma Responsible Care®. Responsible Care is het vrijwillige initiatief van de wereldwijde chemische industrie om de prestaties op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging voortdurend te verbeteren. De Chemische Industrie Federatie van Finland coördineert de uitvoering van het Responsible Care programma in Finland.