Sociaal

Sociaal

Aidian is een verantwoordelijke werkgever die ethische werkwijzen wil bevorderen. Rechtmatige bedrijfsvoering is voor ons essentieel in alle situaties. Wij willen dat onze werknemers het gevoel hebben dat zij zinvol werk doen in een goed beheerde werkomgeving.

Het bevorderen van voortdurend leren en het welzijn van onze werknemers

Aidian Sustainability Social

Onze medewerkers

Het fundament van onze activiteiten is ons professioneel en betrokken personeel. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troef. Wij streven ernaar al onze medewerkers gelijk, eerlijk en met respect te behandelen. Wij willen een uitstekende werkplek zijn en onze werknemers een gezonde en veilige werkomgeving bieden.

Welzijn en competentiemanagement

Wij willen dat onze werknemers het gevoel hebben dat zij zinvol werk doen dat aansluit bij hun vaardigheden in een goed geleide werkomgeving. Het is voor ons belangrijk te zorgen voor de voortdurende ontwikkeling van zowel het welzijn als de vaardigheden van onze werknemers. Voorwaarde voor welzijn en succes op het werk is dat elke werknemer de voor zijn werk gestelde doelen kent, feedback krijgt over zijn prestaties en succes op het werk ervaart.

Naarmate de bedrijfsomgeving verandert, zal de voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel een steeds belangrijkere rol spelen. Elke werknemer bij Aidian heeft gelijke mogelijkheden om in zijn eigen werk te slagen en zich te ontwikkelen. Wij bieden diverse loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende functies.

Human rights and anti-corruption

Ons doel is om in al onze activiteiten de verplichtingen inzake mensenrechten na te leven. Wij streven ernaar dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden in onze eigen activiteiten of die van onze onderaannemers, leveranciers en andere stakeholders. Wij zijn geëngageerd tot en respecteren de principes en waarden van de Tien Principes van het VN Global Compact, en de principes in de ILO conventies, en wij verwachten hetzelfde van onze partners.

Aidian is betrokken bij de internationale strijd tegen omkoping en corruptie en neemt deel aan VN Global Compact. Aidian zet zich in voor een sterke werkethiek en verbiedt haar werknemers, leveranciers, dienstverleners, partners en distributeurs strikt om zich in te laten met omkoping en corruptie, alsook met elk gedrag dat de schijn of de verdenking van dergelijke illegale activiteiten zou kunnen wekken. Aidian heeft richtlijnen inzake eerlijke concurrentie ingevoerd als ‘Aidian's Code of Ethical Business Practice’.