Privacyverklaring

Aidian weet dat u belang hecht aan uw privacy en aan de voorwaarden die gelden voor de wijze waarop wij informatie over u verzamelen, gebruiken, verstrekken, overdragen en opslaan. Omdat wij het zeer belangrijk vinden om aan uw behoeften tegemoet te komen en uw voorkeuren te respecteren, hebben wij het beleid en de procedures ingevoerd die in deze privacyverklaring van Aidian worden beschreven. Onze privacyverklaring is te vinden op onze homepage en is ook beschikbaar op de webpagina’s waarop om persoonsgegevens wordt gevraagd.

Laatste update: November 2022

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over personen die kunnen worden gebruikt om de identiteit van de desbetreffende persoon vast te stellen of contact met hem of haar op te nemen. Wanneer u gebruikmaakt van websites, social media kanalen of diensten van Aidian, applicaties van Aidian downloadt of op een andere wijze in interactie bent met Aidian, kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van wat per website, social media kanaal, dienst, applicatie of andere context van toepassing is:

Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking

Websites van Aidian voor feedback en inlichtingen over producten

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om feedback van klanten met betrekking tot de websites, producten en diensten van Aidian te verwerken;
 • om diensten en producten van Aidian te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te waarborgen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor nakoming van een op Aidian rustende wettelijke verplichting; en
 • om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met productkwaliteit is in naleving van de wettelijke verplichtingen van Aidian en bij het reageren op uw feedback of productgerelateerde of andere vragen gebeurt de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Aidian. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en hoe wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

  Campagnes en andere interacties met klanten

  De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Indien u deelneemt aan prijsvragen, wedstrijden of vergelijkbare promotionele activiteiten, zullen de gegevens worden gebruikt om deze activiteiten te beheren en de beloningen te overhandigen;
  • Marketing van producten en diensten, bezorging van nieuwsbrieven, direct marketing en digitale direct marketing natoestemming van de betrokkene, voor zover de wet dit toestaat;
  • Marktonderzoek en producttests;
  • Ontwikkeling van klantenservice en producten, personalisering van geboden diensten en marketing;
  • Uitvoering van opt-outs voor direct marketing in overeenstemming met geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
  • Verwerking van feedback en andere correspondentie met de betrokkene;
  • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen door middel van direct marketing betreffende de producten en diensten van Aidian zelf of van zakelijke partners op basis van de toestemming van de betrokkene en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Aidian geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
  • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen; en
  • Om mededelingen over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te versturen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van Aidian. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij hiermee bedoelen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

  Diensten

  De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie met de gebruikers van de dienst, bijvoorbeeld om de gebruikers te begeleiden bij het gebruik van de dienst;
  • Voor zover dit nodig is om de dienst te exploiteren en onderhouden overeenkomstig met de gebruiksvoorwaarden van de dienst;
  • In overeenkomst met de gebruiksvoorwaarden van de dienst om de content (bijvoorbeeld teksten, opmerkingen of foto's) die door de gebruikers zijn verstrekt aan de dienst, te controleren, gebruiken, exploiteren, in het openbaar te vertonen, te publiceren, reproduceren, aan te passen, te wijzigen, verder te ontwikkelen, te verspreiden en over te dragen voor de doeleinden van de dienst en in de marketingactiviteiten en publicitaire activiteiten zowel binnen als buiten de dienst;
  • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen doormiddel van direct marketing betreffende de producten van Aidian zelf of van zakelijke partners op basis van de toestemming van de betrokkene en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Aidian geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
  • Marketing van producten en diensten, direct marketing en nieuwsbrieven op basis van toestemming van de gebruiker en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
  • Voor het uitvoeren van een mogelijke overeenkomst met de gebruiker of om op verzoek van de gebruiker voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen;
  • Om mededelingen over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te versturen;
  • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor nakoming van een op Aidian rustende wettelijke verplichting; en
  • Om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker of uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker, of maatregelen die zijn genomen op verzoek van de gebruiker voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met hem of haar. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van Aidian. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij hiermee bedoelen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

  Social Media kanalen

  De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie met de gebruikers van de social media website, bijvoorbeeld om gebruikers te begeleiden in het gebruik van de website en het beantwoorden van hun vragen;
  • Indien u deelneemt aan prijsvragen , wedstrijden of vergelijkbare promotionele activiteiten, zullen de gegevens worden gebruikt om deze activiteiten te beheren en de prijzen te overhandigen;
  • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen doormiddel van direct marketing betreffende de producten en diensten van Aidian zelf of van zakelijke partners en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Aidian geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
  • Marketing van producten en diensten, marktonderzoek en producttesten, digitale direct marketing en nieuwsbrieven op basis van toestemming van de gebruiker en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
  • marketing of products and services, market research and product testing, electronic direct marketing and newsletters based on the consent of the user and otherwise as permitted by law;
  • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen; en
  • Om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de persoon of de gerechtvaardigde belangen van Aidian. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

  Gerechtvaardigde belangen

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, bijvoorbeeld fraudepreventie/direct marketing/netwerk- en informatiesystemenbeveiliging/data-analyse/verrijking, wijziging of verbetering van onze diensten/herkenning van gebruikstrends/bepaling van de doeltreffendheid van promotiecampagnes en reclame.

  Gerechtvaardigde belangen” wil zeggen de belangen van onze onderneming in de uitoefening en het beheer van ons bedrijf teneinde ons in staat te stellen u de beste diensten of producten en de beste en veiligste ervaring op onze websites met onze diensten of toepassingen te bieden. Wij hebben er bijvoorbeeld belang bij dat onze marketing relevant voor u is, dus kunnen wij uw gegevens verwerken om u marketingmateriaal te sturen dat gericht is op uw interesses. Dit kan ook gelden voor verwerking die in uw belang is. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen, zorgen wij ervoor dat er rekening wordt gehouden met eventuele gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en met uw rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving, en dat er een afweging plaatsvindt. Onze gerechtvaardigde zakelijke belangen gaan niet automatisch voor uw belangen – wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor activiteiten waarvoor onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u.

  Door ons verzamelde persoonsgegevens

  Aidian verzamelt persoonsgegevens voor de bovengemelde doeleinden. Dat persoonsgegevens worden verzameld, is van belang voor de klanten van Aidian en de bezoekers van de website van Aidian. Sommige gegevens worden rechtstreeks van u verzameld wanneer u gebruik maakt van websites, social media kanalen, applicaties of diensten van Aidian. U heeft keuzes wat betreft de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Indien u ervoor kiest om gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een toepassing of een functie in een toepassing, niet te verstrekken, kunt u die toepassing of functie mogelijk niet gebruiken.

  Gegevens kunnen ook worden verzameld door leveranciers van Aidian, voor zover dit noodzakelijk is voor het namens Aidian exploiteren, onderhouden en in stand houden van de diensten of het uitvoeren van andere taken (zoals rechtstreekse reclame) in verband met de diensten. De leveranciers kunnen bijvoorbeeld ICT-dienstenleveranciers, reclamepartners en derden die namens Aidian vergelijkings-, segmenterings-, analyse- en profileringsdiensten leveren.

  Welke gegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met Aidian, de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen, en de toepassingen en functies die u gebruikt. Tot de door ons verzamelde gegevens kunnen de volgende gegevens behoren:

  • voona(a)m(en) en achternaam van de gebruiker/klant;
  • e-mailadres van de gebruiker/klant;
  • telefoonnummer van de gebruiker/klant;
  • merk en type browser;
  • besturingssysteem en beeldschermresolutie van het apparaat van de gebruiker;
  • belangrijkste handelingen in de gebruikersinterface;
  • applicatiesoftwareversie;
  • gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruikersaccount van de gebruiker;
  • informatie over nieuwsbrieven waarvoor de gebruiker/klant aangemeld is;
  • informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst, en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik;
  • locatie informatie van de gebruiker van een dienst op basis van toestemming van de gebruiker; en
  • indien de gebruiker heeft ingelogd bij een dienst van een derde (zoals Facebook), de gegevens zoals ontvangen van deze derde. De gebruiker dient de privacy voorwaarden van derden door te nemen.

  Verkeersgegevens website

  Ten behoeve van bepaalde diensten die door Aidian worden geboden, worden verkeersgegevens verzameld. “Verkeersgegevens
  wil zeggen de gegevens die identificeerbaar zijn voor de gebruiker van bepaalde diensten van Aidian en in bepaalde diensten en communicatienetwerken worden verwerkt om berichten over te brengen, te delen of aan te bieden. De verkeersgegevens worden verwerkt in de volgende omstandigheden en in andere bij de wet toegestane omstandigheden.

  (I) De verkeersgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en het gebruik van diensten en het zorgen voor informatiebeveiliging. Met het oog op dit doeleinde worden de volgende types verkeersgegevens verwerkt: IP-adres, gegevens over de zender en ontvanger van een bericht, gegevens over de locatie van het apparaat (op basis van toestemming van de gebruiker), informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik.

  (II) De verkeersgegevens worden verwerkt ten behoeve van de technische ontwikkeling van de dienst. Met het oog op dit doeleinde worden de volgende types verkeersgegevens verwerkt: IP-adres, gegevens over de zender en ontvanger van een bericht, gegevens over de locatie van het apparaat (op basis van toestemming van de gebruiker), informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik.

  (III) De verkeersgegevens worden automatisch verwerkt ten behoeve van statistische analyse, omdat de analyse anders niet zonder onredelijke inspanning kan worden uitgevoerd. De identiteit van een individu kan niet worden vastgesteld op basis van deze analysegegevens.

  (IV) De verkeersgegevens worden verwerkt teneinde opheldering te krijgen over ongeoorloofd gebruik van betaalde diensten, het communicatienetwerk of de communicatiediensten die deel uitmaken van de dienst.

  (V) De verkeersgegevens worden verwerkt indien het nodig is om een technische fout of storing op te sporen, te voorkomen of te verhelpen die zich bij het overbrengen van communicatie heeft voorgedaan.

  Verstrekking aan derden

  Gegevens kunnen worden overgedragen of verstrekt aan de volgende derden met het oog op de volgende doeleinden:

  • Aidian kan de gegevens leveren aan de leveranciers van Aidian, die de gegevens namens Aidian verwerken met het oog op de doeleinden zoals vermeld onder “Verzameling en gebruik van persoonsgegevens”; tot deze leveranciers kunnen media- en marketingbedrijven en IT-bedrijven behoren die Aidian helpen bij het ontwikkelen van zijn marketingtechnieken waarmee Aidian zijn klanten gerichte marketing kan bieden;
  • Indien u bij de dienst van Aidian heeft ingelogd door gebruikmaking van een dienst van een derde (zoals Facebook), kunnen de gegevens
   die automatisch worden verzameld door de technologie van de derde, automatisch aan deze derde worden verstrekt. Facebook-“vind ik
   leuks” van een bepaalde dienst kunnen bijvoorbeeld zichtbaar zijn op Facebook naargelang van zijn privacybeleid. U dient de privacyvoorwaarden van derden door te nemen.
  • Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt indien het noodzakelijk is om wet- en regelgeving na te leven of de gerechtvaardigde belangen van Aidian af te dwingen, zoals met het doel om fraude, misbruik of beveiligingsproblemen op te sporen, te herstellen of er bescherming tegen te bieden;
  • Indien zich een wijziging voordoet in de eigendom van of het bestuur van Aidian of alle dan wel een deel van onze producten, diensten of bedrijfsmiddelen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een nieuwe eigenaar, opvolger of cessionaris.

  Waar wij persoonsgegevens opslaan en verwerken

  De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het land waar uw verblijfsplaats is, of worden overgedragen aan een ander land waar Aidian, de aan Aidian gelieerde ondernemingen, leveranciers of andere ontvangers van persoonsgegevens gevestigd zijn, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen in een land waar minder strenge eisen aan gegevensbescherming worden gesteld dan in de Europese Unie. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens te allen tijde overeenkomstig deze privacyverklaring worden behandeld, zelfs al worden deze overgebracht naar een land buiten de EER. De persoonsgegevens die naar een land buiten de EER worden overgebracht, worden beschermd door het adequaatheidsbesluit zoals genomen door de Europese Commissie of door passende contractuele regelingen (hetzij door ondertekening van de standaardcontractbepalingen door de verwerkingsverantwoordelijke en de ontvanger(s), hetzij door de eigen verklaring van de ontvanger in het kader van het EU-VS-privacyschild. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aidian.

  Bescherming van persoonsgegevens

  Teneinde de privacy van persoonsgegevens te helpen beschermen houden wij fysieke, technische en administratieve beveiligingen in stand, zoals sloten, elektronische surveillancesystemen, firewall-, antimalware- en spamfiltersystemen, enzovoort. Wij updaten en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend. Wij beperken de inzage in uw persoonsgegevens tot de werknemers die kennis van deze gegevens moeten hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast bieden wij onze werknemers trainingen aan over het belang van vertrouwelijkheid en instandhouding van de privacy en beveiliging van de persoonsgegevens.

  Bewaring van persoonsgegevens

  Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring, tenzij de wet een langere bewaarperiode voorschrijft of toestaat. Bij het beantwoorden van uw vragen die u ons op onze webpagina’s voorlegt, zullen wij uw gegevens bijvoorbeeld bewaren totdat wij uw vraag hebben verwerkt en u een antwoord hebben gegeven. Indien u deelneemt aan een van onze campagnewedstrijden, zullen wij uw gegevens bewaren totdat de wedstrijd afgelopen is en de eventuele beloningen zijn afgeleverd.

  Locatie gebaseerde diensten

  Voor het verlenen van locatie gebaseerde diensten kan Aidian gegevens over uw locatie verzamelen, die al dan niet nauwkeurig kunnen zijn. Locatiegegevens kunnen worden afgeleid uit een GPS-, bluetooth- of IP-adres alsook door middel van de identificatie van gsm-masten en wifi hotspots in de nabijheid en door gebruikmaking van andere beschikbare technologieën waarmee de locatie van uw apparaat bij benadering kan worden vastgesteld.

  Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm waarin u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd.

  Websites en diensten van derden

  De websites, social media kanalen, toepassingen en diensten van Aidian kunnen links naar websites van derden bevatten. Aidian is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de desbetreffende websites.

  Voor sommige onderdelen van bepaalde diensten kunnen specifieke voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn. U wordt in kennis gesteld van deze voorwaarden van derden en uw toestemming wordt gevraagd in verband met uw gebruik van deze onderdelen.

  Door toe te staan dat een gebruikersaccount en login worden aangemaakt door gebruikmaking van de dienst van de derde aanvaardt Aidian geen aansprakelijkheid voor de dienst van de derde of welk aspect hiervan dan ook.

  Uw rechten

  Recht van inzage en recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Behoudens wettelijke uitzonderingen hebt u na het invoeren van voldoende zoekcriteria recht op inzage van de gegevens over uzelf in de registers van Aidian of op een melding dat de registers dergelijke gegevens niet bevatten. Aidian zal u tevens informatie verschaffen over de bronnen van de gegevens, het gebruik van de gegevens en de bestemmingen van verstrekte gegevens in het register.

  Indien de grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Aidian en u is, en ingeval de persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw gegevens, die u aan Aidian hebt verstrekt, in een gestructureerd, machine leesbaar formaat aan u te doen overdragen, voor zover mogelijk.

  Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, kunt u een verzoek hiertoe indienen door middel van een persoonlijk ondertekend of anderszins op vergelijkbare wijze bevestigd document en door controle van uw identiteit door aanhechting van een kopie van een officieel identificatiedocument.

  CONTACTGEGEVENS VAN AIDIAN:

  Aidian Oy (ondernemingsnummer 1855216-1)
  Adres: Data Protection, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Finland
  dataprotection@aidian.eu

  Recht om toestemming in te trekken / Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

  Indien de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om de toestemming in te trekken.

  Indien de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens de gerechtvaardigde belangen van Aidian zijn, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op gronden die op uw specifieke situatie betrekking hebben. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

  Indien u gebruik wilt maken van uw hierboven gemelde rechten, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar het hierboven vermelde postadres of e-mailadres van Aidian door middel van een persoonlijk ondertekend of anderszins op vergelijkbare wijze bevestigd schriftelijk document. Intrekking van uw toestemming maakt de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgevoerd vóór deze intrekking niet onrechtmatig.

  Rectificatie, beperking van verwerking en verwijdering

  Aidian als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zal, op eigen initiatief of op uw verzoek, persoonsgegevens in dit register die met het oog op het doeleinde van de verwerking foutief, overbodig, onvolledig of achterhaald zijn, onverwijld rectificeren, wissen of aanvullen. Aidian zal eveneens voorkomen dat dergelijke gegevens worden verspreid, mocht dit de bescherming van uw privacy in gevaar brengen.

  U hebt het recht om Aidian de verwerking te laten beperken ingeval u de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens hebt betwist, indien u hebt gesteld dat de verwerking onrechtmatig is en u hebt verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan hebt verzocht; indien Aidian de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of indien u overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Aidian of een derde zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden. Wanneer op uw verzoek de verwerking op basis van de hierboven vermelde gronden is beperkt, zult u door Aidian op de hoogte worden gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

  Indien Aidian weigert gevolg te geven aan uw verzoek om een fout te rectificeren, zult u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In deze kennisgeving worden tevens de redenen voor de weigering vermeld. Als dit zich voordoet, kunt u de zaak voorleggen aan de Ombudsman Gegevensbescherming.

  Aidian zal de ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, en de bron van de foutieve persoonsgegevens in kennis stellen van de rectificatie. Er bestaat evenwel geen verplichting tot kennisgeving als dit onmogelijk of onoverkomelijk moeilijk blijkt te zijn.

  Verzoeken om rectificatie dienen te worden ingediend op het hierboven vermelde adres van Aidian.

  Vragen over de privacyverklaring

  Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring of indien u zorgen hebt over privacy bij Aidian, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@aidian.eu.

  Wij kunnen deze privacyverklaring van Aidian te allen tijde bijwerken of herzien. Wanneer wij essentiële wijzigingen aanbrengen in de verklaring, zal er een mededeling op onze website worden geplaatst, samen met de bijgewerkte privacyverklaring. Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens en/of beperking van de verwerking, indien van toepassing, geldt met ingang van 25 mei 2018.